CALSİFERT UYGULAMA YÖNTEMLERİ

DOZAJ:
• Kültür ve uygulamanın sıklığına bağlı olarak % 0,2 (binde iki) oranında uygulanır.

Örnek olarak:

 • 100 litre suya 200 gram
 • 400 litre suya 800 gram
 • 600 litre suya 1200 gram
 • 1000 litre su / 2 Kg

CalsiFert zararlı, mantar ve diğer hastalıklarda yukarıdaki oranların iki katına çıkarılarak % 0,4 (binde 4) olarak uygulanır.

Sera ve benzeri yerlerde günlük uygulama yapılacaksa CalsiFert konsantrasyonu % 0,1’e düşürülür.

YAPRAK UYGULAMASINA HAZIRLIK

“CalsiFert” Uygulama öncesi ayrı bir kapta küçük kabarcıklar tamamen kaybolana kadar iyice karıştırılır.

kova1
Önerilen miktarda CalsiFert su dolu ayrı bir kaba konulur

 

kova2
Tahta bir çubukla hava kabarcıkları kaybolana kadar iyice karıştırılır.

 

kova3
Pulverizatöre konmak üzere hazır hale getirilir.
kova4
Püskürtme aletinin içindeki suya ilave edilir.

CalsiFert piyasada bulunan hava pompalı, basınçlı sprey sistemiyle veya genel tarım sprey sistemleriyle (Pulverizatör – Holder – Sırt Pompaları) kullanılabilir.

traktorler-uygulama

Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar:

 • CalsiFert, sebzelerde 2-3 yaprak oluşunca, meyvelerde yapraklanma başladığında ilk uygulama yapılır.
 • CalsiFert’in yaprağa daha iyi nüfus edebilmesi için akşam saatlerinde uygulanması tavsiye edilir.
 • CalsiFert yağmurlu ve rüzgârlı havalarda uygulanmamalıdır.
 • CalsiFert, yabancı ot ilacı dışında diğer tarımsal ilaçlarla karıştırılabilir ancak etkin sonuç alınması için  tek başına uygulanması önerilir.uyari
 • CalsiFert etkinliğini artırmak için uygulamada 1 mm’den daha küçük püskürtme nozulu kullanılması önerilir.

spraying-traktor

DİĞER UYGULAMA YÖNTEMLERİ

TOHUM UYGULAMASI:

 • CalsiFert tohumların çimlenme gücünü arttırır, hastalık ve zararlılara, ayrıca biyotik ve abitotik streslere karşı dirençli kılar.
 • Ekimden önce % 0,2’lik karışım olarak püskürtülüp karıştırılır; yada bu solusyonun içinde ıslatılır.

FİDE UYGULAMASI:

 • CalsiFert fide döneminde % 0,2’lik dozda 5-10 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.
 • CalsiFert fide gelişmesini ve kalitesini artırır, pişkinleşmesini ve daha iyi tutmasını sağlar.
 • Sebzelerde dikimden itibaren % 0,2’lik dozda 15-20 gün aralıklarla yapılan uygulamalar, ürüne yatma süresini kısaltır.

FİDAN UYGULAMASI:

 • Tohumdan fidan üretiminde suda ıslatılan tohumların CalsiFert ile karıştırıldıktan sonra tohum yatağına atılır. Bu şekilde yapılan uygulama tohum çimlenmesini ve genç bitkilerin gelişmesini uyarır, erkenden aşılanabilir gelişme düzeyine erişmelerini sağlar.
 • Yeşil çeliklere dikimden sonra % 0,2’lik solüsyon halinde günaşırı yapılacak uygulamalar
  köklenmeyi ve fidan gelişmesini teşvik eder, fidan randımanı ve kalitesini yükseltir.
 • Suda ıslatılan odunsu çeliklerin CalsiFert ile karıştırıldıktan sonra köklendirme ortamına dikilmesi, köklenmeyi teşvik eder.
 • Dikimde fidan başına 1 gram kadar toz halinde köklere yapılan CalsiFert uygulaması, dikilen fidanların tutma başarısını artırır, kök gelişimini teşvik eder.
 • Tomurcukların uyanmasını takiben % 0,2’lik dozda yapılacak uygulamalar, fidan tacının gelişmesini sağlayarak, fidan randımanı ve kalitesini yükseltir.
 • Tekrarlanan uygulamalar bağ ve meyve türlerinde gençlik dönemini kısaltır, fidanın erkenden çiçek tomurcuğu oluşturması ve ürüne yatmasını teşvik eder.

ERKENCİLİĞİ TEŞVİK:

 • Serada tüm sebze türleri, üzüm, çağla erik, badem gibi erkenciliğin çok önemli olduğu türlerde 15 günlük zaman pazarda avantaj sağlar.
 • Çiçekli bitkilerde çiçek açılmasından itibaren, diğer bitki türlerinde ise bitki boyunun ortalama 10-15 cm’ye ulaşmasından itibaren, % 0,2 dozunda 15-20 gün aralıklarla yapılacak uygulama ile hasat erkene alınmış olur.
 • Yaprağını döken meyve türlerinde sonbaharda yaprak dökümünden önce % 0,2 dozunda bir defa yapılacak CalsiFert uygulaması erken uyanmayı sağlar.

ÜRÜN KALİTESİNİ VE RANDIMANINI ARTIRMAK:

 • CalsiFert, salçalık domates, konservelik meyve ve sebze gibi ürünlerde, Brix değerini önemli miktarda artırırak işleme randımanını ve nihai ürün kalitesini artırır.
 • Meyve türlerinde kabuk dokusunu sıkılaştırarak su kaybını azaltır, hasada yakın yağışlarda meyve çatlamalarını ve su stresine bağlı meyve dökümlerini önler.
 • Meyve iriliğini, özgül ağırlığını, parlaklığını ve albenisini artırır, pazarlanabilir meyve oranını yükseltir.
 • Meyvenin raf ömrünü artırır, depoda fizyolojik zararlanmaları azaltır.

ISI STRESLERİNE KARŞI UYGULAMA:

 • Bitkilerde hücre içerisinde iyon konsantrasyonunu yükselterek, sıcak ve soğuk streslerine karşı daha dirençli kılar.
 • Özellikle dona dayanıklılığı artırmada, sonbaharda yaprak dökümünden sonra % 0,2 dozunda uygulanır.
 • Hücre içerisinde kuru madde oranını artırarak hücre düzeyinde daha az su bulunmasını sağlar.
 • Su kayıplarını en düşük düzeyde tutarak bitki gelişimini teşvik eder.

MEYVE AĞAÇLARI ve SÜS BİTKİLERİNDE ZARAR GÖREN GÖVDENİN ONARILMASI:

 • Yanma sonucu taç kısmı zarar görmüş yada şiddetli budanmış bitki gövdesine % 0,4 dozunda Calsifert uygulanır.
 • Bu uygulama bitkinin kendisini kısa sürede onarmasını, böylelikle yeniden genç sürgünler oluşturmasını ve ürün vermeye yönelmesini sağlar.

Uygulama Dönemleri

uygulama-zamanlari

 

EnglishTurkeyGermanSpainFrenchRussiaChinaSaudi ArabiaUkraineIran