چرا برگ تمرین؟

کلسیم، به عنوان خاک است که هنوز هم یک عنصر از هر دو محل کارخانه. بنابراین، استفاده از خاک، مصرف ریشه بسیار کوچک است. بهترین راه برای به گیاه کلسیم به دلیل آن را مانند یک محلولپاشی است.

دلیل آن است که هنوز هم در گیاهان، بافت جوان و میوه نسبت به بافت های قدیمی تر. بنابراین، در طول شکل گیری میوه و توسعه باید لقاح برگ را.

ChinaRussiaUkraineFrenchSaudi ArabiaGermanTurkeySpainEnglish