ویژگی های فنی و توابع

3

چرا روش جذب از برگ :

کلسیم عنصری است ثابت در خاک و ریشه گیاه

جذب مقدار کلسیم از خاک توسط ریشه ،مقدار خیلی کمی است .بنابراین بهترین روش جذب کلسیم کافی مورد نیاز ، محلول پاشی و جذب از برگ ها می باشد.

انتقال کلسیم از بافت های قدیم گیاه به بافت های جدید به کندی انجام میگیرد و بدین جهت در طول مدت رشد و شکل گیری میوه ، روش کود دهی و جذب از برگ توصیه میشود .

سیلسیوم (Si) و کار برد آن :

محافظت گیاه در برابر استرس ( آفات ، بیماری ها و برخی عناصر مضر مثل نمک بیش از حد و غیره ) جلوگیری از نفوذ حشرات مضر ، بدلیل تقویت پوسته گیاه.

بدلیل صاف ایستادگی برگها ، نور بیشتری جذب کرده منجر به افزایش فتوسنتز و نیز افزایش بریکس میوه میگردد.

در ژاپن و کره برای کشت برنج و در برزیل, استرالیا ,هندوستان و افریقای جنوبی برای کشت دیگر محصولات کشاورزی بکار میبرند.

منیزیم (Mg ) و کاربرد آن:

کلروفیل نقش برجسته ای در رشد گیاه دارد که در نتیجه فتوسنتز تولید میشود. ومنیزیم در افزایش فتوسنتزنقش مهمی دارد.

منیزیم یک عنصر فعال در بنیه گیاه است و به همین دلیل از برگهای مسن به برگهای جوان منتقل میشوند.

بطوریکه این کمبود در برگهای کهنه کاملا مشهود است .

مکانسیم تاثیر گزاری

ChinaRussiaUkraineFrenchSaudi ArabiaGermanTurkeySpainEnglish