ماموریت ما

سیستم micronization DMT بسیار سریع و مقرون به صرفه برای سیستم های نانو تکنولوژی است. دانش و شیوه های به عنوان یک نتیجه از مطالعات از دانشمندان که در زمینه های مربوطه برای سال های بسیاری را توسعه داده اند در تکنولوژی DMT. ماموریت ما این است که به ادامه R & D خود را با سیستم DMT و گسترش به بازار جهان است.

CalsiFert که ما توسعه یافته در کود برگ دوستانه نوآورانه و زیست محیطی است.

هدف ما: در حال حاضر تنها ارگانیک از کودهای طبیعی و تغذیه گیاهی با تکنولوژی DMT و بدون استفاده از مواد شیمیایی است.

ChinaRussiaUkraineFrenchSaudi ArabiaGermanTurkeySpainEnglish