تکنولوژی

تکنولوژی DMT  همزمان با کوچک کردن ابعاد مواد مورد استفاده با وسعت دادن سطح ان و همچنین:

تکنولوژی DMT  باکوچک نمایی ابعاد مواداولیه مورد استفاده ،باعث افزایش سطح جذب توسط گیاه میگردد و همچنین:

 

الف) با افزایش دادن به سطح مواد بی شکل ,جهت رسیدن به هدف  بهبود بخشی به حلالیت ان با هدف اقتصادی بودن را فراهم میسازد.

الف) با افزایش سطح جذب از سوی گیاه ،نتیجتا”افزایش بخش تولید محصول و توسعه اقتصادی میکردد.

و همچنین برای بهبود بخشی به ظرفیت جذب کنندگی کمک میکند. این ماده ها برای تاثیر گذاری دارو و فرمولهای کشاورزی به طور اهسته تاثیر به سزائی دارد

ب)مواد اولیه مورد استفاده خود با منفذهای ریز (مثل زئولیت ها ) را با میکرونیزه کردن آن جهت افزایش پهنا و سطح جذب  با گیاه  تولید میکند که ظرفیت جذب خوبی را مهیا ساخته است.

این موادمثل دیگر دارو ها و فورمولاسیونهای کشاورزی با جذب آهسته خود تاثیر گزاری بیشتری از خود نشان داده است.

www.dynamicrotech.com

ChinaRussiaUkraineFrenchSaudi ArabiaGermanTurkeySpainEnglish