امتیازات استفاده از کلسی فرت

 • افزایش فتو سنتز
 • انتقال موثر مواد تغذیه در داخل گیاهان
 • افزایش مقاومت در قبال خشکسالی و گرما
 • افزایش مقاومت در مقابل حشرات و بیماری های مانند قارچ
 • صرفه جوئی در استفاده از دارو های کشاورزی در سایه افزایش مقاومت
 • دانه های سالم برا ی کشت های بعدی

نتایج :

 • افزایش محتویات ماده خشک
 • افرایش ابعاد میوه ها
 • افزایش کلی در محصول دهی میوجات
 • بهبود در کیفیت, رنگ و لذت
 • ایندکس بریکس بالا
 • عمر نگهداری بالا (افزایش عمر مفید )
 • مقامت در قبال شرایط حمل و نقل

پائین امدن هزینه ها , افزایش سود (کسر هزینه ها و در نتیجه افزایش سود )

ChinaRussiaUkraineFrenchSaudi ArabiaGermanTurkeySpainEnglish